SZYBUJ BEZPIECZNIE W INTERNETOWEJ CHMURZE

JEDENAŚCIE EDYCJI PROJEKTU

SZYBUJ BEZPIECZNIE W INTERNETOWEJ CHMURZE

DZIESIĘĆ EDYCJI PROJEKTU

SZYBUJ BEZPIECZNIE W INTERNETOWEJ CHMURZE

DZIESIĘĆ EDYCJI PROJEKTU

SZYBUJ BEZPIECZNIE W INTERNETOWEJ CHMURZE

DZIESIĘĆ EDYCJI PROJEKTU

SZYBUJ BEZPIECZNIE W INTERNETOWEJ CHMURZE

DZIESIĘĆ EDYCJI PROJEKTU

SZYBUJ BEZPIECZNIE W INTERNETOWEJ CHMURZE

DZIESIĘĆ EDYCJI PROJEKTU

O PROJEKCIE

O PROJEKCIE

Zagadnienia związane z mądrym i bezpiecznym użytkowaniem zasobów Internetu są ciągle ważnym elementem edukacji dzieci i młodzieży. Wśród głównych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w ostatnich latach wskazano rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci. W 2011 r. powstała inicjatywa przeprowadzenia projektu edukacyjnego adresowanego do uczniów szkół województwa świętokrzyskiego związanego z tematyką bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnej oraz zasobów Internetu. Inicjatorami Projektu byli:

   • Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach;
   • Departament Społeczeństwa Informacyjnego (obecnie Departament IT) Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach;
   • Wydział Prewencji oraz Wydział ds. Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

W roku szkolnym 2021–2022 realizowana jest dziesiąta edycja Projektu. Mając na względzie zakres oraz innowacyjność Projektu, w 2015 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowiło przyznać wyróżnienie Projektowi „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze” oraz zgłosić go do konkursu organizowanego corocznie przez Europejską Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) w Luksemburgu. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zwróciło szczególną uwagę na innowacyjność Projektu oraz możliwość powielenia go w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Prezentacja wyróżnionych projektów odbyła się w dniach 17–18 grudnia 2015 r. w Luksemburgu.

CELE PROJEKTU

CELE PROJEKTU

Działania realizowane w ramach Projektu miały na celu: 

   • upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży zasad bezpiecznego i rozsądnego korzystania z zasobów Internetu;
   • promocję hasła światowego Dnia Bezpiecznego Internetu;
   • nabycie wiedzy na temat praw autorskich, ochrony wizerunku i danych osobowych;
   • kształtowanie właściwych postaw wobec mowy nienawiści, dyskryminacji i łamania praw człowieka;
   • rozwijanie umiejętności odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych;
   • rozwijanie umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, w szczególności z uwzględnieniem narzędzi informatycznych dostępnych w chmurze internetowej.

REALIZOWANE DZIAŁANIA

REALIZOWANE DZIAŁANIA

We wszystkich edycjach projektu realizowane były następujące działania:

   • konferencje szkoleniowe dla nauczycieli przybliżające tematykę Projektu;
   • lekcje z uczniami prowadzone przez nauczycieli poświęcone zagadnieniom bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnej oraz Internetu, a także zagadnieniom związanym z ochroną własności intelektualnej;
   • spotkania z funkcjonariuszami policji  poświęcone tematyce Projektu;
   • konkurs dla uczniów polegający na wykonaniu pracy związanej z tematyką projektu; w zależności od edycji i wieku uczniów były to prace plastyczne, plakaty, komiksy, prezentacje, infografiki, broszury, blogi, animacje i materiały filmowe.

W niektórych edycjach odbywały się również spotkania organizatorów z rodzicami. Przeprowadzone zostały także lekcje przedstawicieli firmy Allegro z uczniami szkół średnich poświęcone tematyce bezpiecznych zakupów w sieci Internet. W edycji 2021–2022 szkoły uczestniczyły w konkursie polegającym na przeprowadzeniu inicjatywy edukacyjnej związanej z tematyką projektu.

PROJEKT W LICZBACH

PROJEKT W LICZBACH

LICZBA SZKÓŁ UCZESTNICZĄCYCH W DZIESIĘCIU EDYCJACH PROJEKTU

Liczba uczniów uczestniczących w konkursie

Liczba finalistów konkursu

Liczba klas uczestniczących w lekcjach tematycznych

Liczba uczniów uczestniczących w lekcjach tematycznych

Liczba klas uczestniczących w spotkaniach z policjantami

Liczba uczniów uczestniczących w spotkaniach z policjantami

ZESTAWIENIE DOTYCZĄCE UDZIAŁU SZKÓŁ W PROJEKCIE
Edycja Adresaci konkursu uczniowskiego Liczba szkół Uczestnicy konkursu Finaliści konkursu zajęcia lekcyjne prowadzone przez nauczycieli spotkania z funkcjonariuszami policji
liczba klas liczba uczniów liczba klas liczba uczniów
2011

cztery kategorie

klasy I–III szkół podstawowych, klasy IV–VI szkół podstawowych, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne

42 1357 83 331 8287 1490 37416
2012

jedna kategoria

klasy IV–VI szkół podstawowych

41 322 95 86 2613 187 3311
2013

trzy kategorie

klasy IV–VI szkół podstawowych, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne

71 2641 177 947 19035 458 8921
2014

dwie kategorie

gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne

25 141 42 143 3187 144 3229
2015

trzy kategorie

klasy IV–VI szkół podstawowych, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne

57 2170 250 415 7987 343 6563
2016

trzy kategorie

klasy I–III szkół podstawowych, klasy IV–VI szkół podstawowych, gimnazja

94 3887 302 647 11809 625 11518
2017

trzy kategorie

klasy I–III szkół podstawowych, klasy IV–VII szkół podstawowych, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne

106 3062 378 718 12179 505 9253
2018

trzy kategorie

klasy I–III szkół podstawowych, klasy IV–VIII szkół podstawowych, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

112 2803 384 553 8849 542 9458
2019

trzy kategorie

klasy I–III szkół podstawowych, klasy IV–VIII szkół podstawowych, szkoły ponadpodstawowe

130 3157 399 1073 15094 632 11345
2022

trzy kategorie

klasy I–III szkół podstawowych, klasy IV–VIII szkół podstawowych, szkoły ponadpodstawowe

64 1642 168 466 7265 192 3005
Razem 742 21182 2278 5379 96305 5118 104019

ZESTAWIENIE DOTYCZĄCE UDZIAŁU SZKÓŁ W PROJEKCIE

NAJAKTYWNIEJSZE SZKOŁY

NAJAKTYWNIEJSZE SZKOŁY

SZKOŁY UCZESTNICZĄCE W NAJWIĘKSZEJ LICZBIE EDYCJI PROJEKTU
Nazwa szkoły Miejscowość Koordynatorzy Liczba edycji
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 SPECJALNYCH W KIELCACH Kielce Izabela Hajduk, Justyna Kościelniak, Monika Tomaszewska 10
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI KIELECKIEJ W KIELCACH Kielce Monika Zawadzka-Chłopek 10
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. EDWARDA SZYLKI W OŻAROWIE Ożarów Monika Dzikowska, Sylwia Wrona, Monika Mycek, Milena Budkowska 9
ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOZUBOWIE Kozubów Agnieszka Prucnal 9
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA W MIECZYNIE Mieczyn Agata Szymczyk 9
ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. JANA PAWŁA II W BUKOWIE Bukowa Agata Kapelusz-Derejska, Lucyna Wygoda, Tomasz Tatar 9
ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MORAWICY Morawica Wiesława Cecot, Ewelina Kraj 8
SZKOŁA PODSTAWOWA W PILCZYCY Pilczyca Urszula Metrycka 8
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNYCH SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W STARACHOWICACH Starachowice Beata Nowak, Damian Niebudziński 8
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNYCH IM. MIKOŁAJA REJA W KIELCACH Kielce Zdzisław Jamróz 8
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W JĘDRZEJOWIE Jędrzejów Małgorzata Gajda-Blicharska 7
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAŁOGOSZCZU Małogoszcz Iwona Szyszkowska 7
SZKOŁA PODSTAWOWA W WOLICY Wolica Anna Sikorska 7
SZKOŁA PODSTAWOWA W ZABOROWICACH Zaborowice Jolanta Ciszek 7
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8 W NOWEJ SŁUPI Nowa Słupia Agnieszka Maturlak 7
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI KIELECKIEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM Ostrowiec Świętokrzyski Dorota Farys 7
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ARMII KRAJOWEJ W SANDOMIERZU Sandomierz Anan Wrona, Halina Dziarek 7
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ Skarżysko-Kamienna Sylwia Kisiel, Kamila Tusznio 7
ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 5 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ Skarżysko-Kamienna Aleksandra Safian, Renata Bryś 7
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W CZOSTKOWIE Czostków Anna Lechowicz 7
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO W KIELCACH Kielce Dorota Sokołowska 7
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. ŻOŁNIERZY 4 PP „CZWARTAKÓW” W KIELCACH Kielce Katarzyna Młodawska, Michał Głowacki, Aneta Błaszkiewicz 7
ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH DIECEZJI KIELECKIEJ W KIELCACH Kielce Tomasz Słuszniak 7

SZKOŁY UCZESTNICZĄCE W NAJWIĘKSZEJ LICZBIE EDYCJI PROJEKTU

NAJAKTYWNIEJSI NAUCZYCIELE

NAJAKTYWNIEJSI NAUCZYCIELE

NAUCZYCIELE Z NAJWIĘKSZĄ LICZBĄ LAUREATÓW I UCZNIÓW WYRÓŻNIONYCH W KONKURSACH
Opiekun Szkoła I laureat II laureat III laureat Wyróżnienie Razem
Urszula Metrycka SZKOŁA PODSTAWOWA W PILCZYCY 1 1 8 10
Beata Nowak ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNYCH STO W STARACHOWICACH 1 4 4 9
Monika Tomaszewska ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 SPECJALNYCH W KIELCACH 1 3 5 9
Anna Lechowicz SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W CZOSTKOWIE 2 1 5 8
Monika Zawadzka-Chłopek SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI KIELECKIEJ W KIELCACH 1 2 2 3 8
Edyta Kielin-Kowalska ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. EDWARDA SZYLKI W OŻAROWIE 7 7
Lucyna Wygoda ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. JANA PAWŁA II W BUKOWIE 1 6 7
Tomasz Dygulski ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W STASZOWIE 1 1 1 4 7
Joanna Bysiak ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CEDZYNIE 1 1 4 6
Tomasz Słuszniak ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH DIECEZJI KIELECKIEJ W KIELCACH 3 1 2 6
Iwona Kruk III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W KIELCACH 2 1 2 5
Wiesława Cecot ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MORAWICY 1 1 3 5
Mariusz Wójcicki PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GODOWIE 4 4
Michał Głowacki SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. ŻOŁNIERZY 4 PP „CZWARTAKÓW” W KIELCACH 1 3 4
Robert Jedynak SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORLĄT LWOWSKICH W NOWINACH 1 1 2 4

NAUCZYCIELE Z NAJWIĘKSZĄ LICZBĄ LAUREATÓW I UCZNIÓW WYRÓŻNIONYCH W KONKURSACH

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT HONOROWY

Wiceminister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach

Wojewoda Świętokrzyski

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Wiceminister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach

Wojewoda Świętokrzyski

Świętokrzyski Kurator Oświaty

PATRONAT MEDIALNY

PATRONAT MEDIALNY

ORGANIZATORZY I SPONSORZY

ORGANIZATORZY I SPONSORZY

OSOBY ZAANGAŻOWANE W ORGANIZACJĘ PROJEKTU W LATACH 2011–2022

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

 Lp. Imię i nazwisko Funkcja w Projekcie
1 Katarzyna Pluta koordynator w 2022 roku
2 Anna Trawka koordynator w latach 2011–2019, współpomysłodawczyni koncepcji projektu
3 Tomasz Sokołowski współorganizator
4 Marzanna Kostecka-Biskupska współorganizator
5 Agnieszka Salwa współorganizator
6 Aleksandra Potocka-Kuc współorganizator
7 Tomasz Szymczyk współorganizator
8 Grzegorz Wójcicki współorganizator
9 Bożena Majchrzyk współorganizator
10 Anita Ligas-Skoneczna współorganizator

 

Urząd Marszałkowski w Kielcach

Lp. Imię i nazwisko Funkcja w Projekcie
1 Monika Świercz koordynator projektu
2 Ilona Kuźdub współorganizator
3 Michał Grudniewski współorganizator
4 Andrzej Sztokfisz współpomysłodawca koncepcji projektu
5 Tomasz Krawiec współorganizator
6 Jarosław Wachowski współorganizator

 

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach

Lp. Imię i nazwisko Funkcja w Projekcie
1 Małgorzata Sałapa-Bazak koordynator w 2022 roku
2 Paweł Sieczkowski koordynator w latach 2011–2019, współpomysłodawca koncepcji projektu
3 Dominik Rozdziałowski współorganizator

 

Inne instytucje i firmy

 Lp. Imię i nazwisko instytucja/Firma
1 Jakub Pepłoński Allego Sp z o.o.
2 Mariusz Tokarski Allegro Sp z o.o.
3 Monika Zawadzka-Chłopek Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
4 Artur Niedbała Świętokrzyska Grupa Wojewódzka – International Police Association
5 Łukasz Wojtasik Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

 

OSOBY ZAANGAŻOWANE W ORGANIZACJĘ PROJEKTU